Stadsförvaltningsrätt

  • Stadsplanering och -förvaltning
  • Administrativa överträdelser och sanktioner.