Urban administrativ rett

  • Urbanplanlegging og ledelse.
  • Administrative brudd og sanksjoner