Skatterätt

  • Spansk och internationell beskattning.
  • Pakettransaktioner och överföringspriser.
  • Indirekta skatter (moms och tull).
  • Lokal beskattning
  • Korporativ