Skatterett

  • Spansk og internasjonal beskatning.
  • Pakketransaksjoner og overføringsprissetting.
  • Indirekte skatter (mva. og toll).
  • Lokal beskatning
  • Korporativ